The Mid-Year Book Freak Out Tag, 2022 (eng&hun)

Hi folks! Sziasztok!

I’m bringing back one of my favourite posts to do, which is the mid-year book freak out tag. I know I am a little late with this week’s post, I admitted am a mess lately. But I’m trying my best!! I was contemplating not translating this post to Hungarian, because that’s a lot more work than just writing it in English. But here we are, a little late but the Hungarian translation is here. Hope you enjoy it!

Elhoztam nektek az egyik kedvenc posztomat, a mid-year book freak out tag-et. Tudom, hogy egy kicsit megcsúsztam időben az eheti poszttal, de egy kicsit szétestem mostanság, be kell valljam. De igyekszem!! Elgondolkodtam rajta, hogy nem fordítom le most ezt a posztot magyarra, mert az angol mellett azért az elég sok munka. De itt vagyunk, egy kicsit megkésve, de magyar fordítással is. Remélem tetszeni fog!

1. Best book you’ve read so far in 2022. // Az idei éved eddigi legjobb könyve.

I definitely think it is The Empire of Gold by S. A. Chakraborty. That whole series is amazing but that book is an amazing ending for a trilogy from what I’ve read so far. I think this is one of my favourite endings that I’ve ever read for a series and I’m really glad I got around finishing this series this year. Definitely recommend it to fantasy lovers who want to try reading adult fantasy books.

Ez a könyv biztosan S. A. Chakraborty Aranybirodalom című könyve. Az egész sorozat egyszerűen csodálatos, de az a könyv az egyik legjobb befejező kötet egy trilógiához, amit olvastam eddig. Szerintem ez az egyik kedvenc befejező kötetem, amit valaha olvastam és nagyon örülök, hogy idén sikerült befejeznem ezt a sorozatot. Mindenképp ajánlom azoknak, akik eddig nem olvasták még és szeretnének ifjúsági fantasy könyvekről felnőtt fantasy könyvekre váltani.

2. Best sequel you’ve read so far in 2022. // A legjobb folytatás, amit idén eddig olvastál

One of my other favourite series I finished this year was The Broken Earth trilogy and I have to say it was hard which one to choose for this question and which one to choose for the first question. Honestly they are interchangeable. I absolutely adored The Obelisk Gate by N. K. Jemisin, which was an amazing sequel to the first book. I have a whole series review, which you can find here if you want to read my thoughts about it.

Az egyik kedvenc sorozatom, amit befejeztem idén A megtört föld című trilógia és meg kell mondjam, nagyon nehezen választottam könyveket erre és az első kérdésre. Őszintén a kettő felcserélhető. Nagyon imádtam N. K. Jemini Az obeliszkkapu című könyvét, ami csodálatos folytatása volt az első kötetnek. Írtam egy teljes trilógia értékelést, amit ha elszeretnétek olvasni, akkor azt itt találjátok meg (jelenleg csak angolul, mert nem igazán volt erőm lefordítani magyarra).

3. New release you haven’t read yet, but want to. // Egy új megjelenés, amit még nem olvastál, de szeretnél

I have been reading mostly backlisted books this year and I’m not at all up to date with new releases if I want to be honest… Work and language classes have kept me very busy this first half of the year so I don’t really have any answer to this question.

Idén leginkább korábbi megjelenéseket olvastam és nem igazán vagyok tisztában az új megjelenésekkel, ha őszinte akarok lenni… A munka és a nyelvórák eléggé lefoglaltak eddig az idei év első felében, szóval nincs igazán válaszom erre a kérdésre.

4. Most anticipated release for the second half of the year. // Az év második felének legjobban várt kiadása

Well you see… You just read my answer to the previous question, which pretty much answers this one too. I have barely any idea what new releases are coming out this year or next year for that matter so I have no answer for this question either, I’m so sorry folks.

Nos hát… ha olvastátok az előző válaszomat, akkor az lényegében megválaszolja ezt a kérdést is. Nem igazán vagyok tisztában, milyen könyvek is jelennek meg idén, vagy jövőre, ha már itt tartunk, úgyhogy erre a kérdésre sincs válaszom, amiért bocsánatot kérek.

5. Biggest disappointment. // A legnagyobb csalódás

I don’t want to say this was a big disappointment, because overall I really enjoyed this book, but it also was marketed as “only found family, no romance”, when there is, in my opinion, romance in this book, or at least a blossoming one for sure. So in that regard The Black Veins was kind of disappointing.

Nem igazán mondanám ezt nagy csalódásnak, hiszen összességében tetszett a könyv, de úgy lett nagyon beharangozva, hogy nincs benne románc, pedig szerintem, igen is volt benne, még ha csak egy bontakozó románcról is van szó. Így ebből a szempontból a The Black Veins azért csalódás volt.

6. Biggest surprise. // A legnagyobb meglepetés

I think that will be Talpig feketében (Dressed All in Black) by Gabriella Eld, which is a fantasy book by a Hungarian author. Now I have slight fear of reading books by Hungarian authors because I… I am so used to reading in English that it sometimes feels somehow cringe to read in Hungarian. However I did quite enjoy reading this one, so much so that I ended up getting the rest of the series (3 more books). Hopefully this tendency will keep up and I won’t be disappointed with the rest of the series.

Azt hiszem ez a könyv Gabriella Eld Talpig feketében című könyve. Általánosságban elmondható, hogy van egy ilyen irracionális félelmem a magyar írók könyveitől, mert… túlzottan hozzászoktam az angol nyelvű könyvek olvasásához, így, amikor magyar nyelvű könyveket olvasok azok nagyon kínos érzéssel tud eltölteni valamiért. De, nagyon tetszett ez a könyv, és be is szereztem a sorozat további három kötetét. Reméljük ez a meglepetés így is marad és nem fogok csalódni a sorozat hátralévő részében.

7. Favourite new author. (Debut or new to you) // Új kedvenc író (debütálás vagy csak számodra új)

I think this one would be Jun Mochizuki. I started watching the anime adaptation of The Case Study of Vanitas last year and I decided to read the manga series this year and I am absolutely in love with it and Mochizuki’s way of bringing a story to life.

Ez szerintem Jun Mochizuki lenne. Tavaly elkezdtem megnézni az anime adaptációját a The Case Study of Vanitas manga sorozatnak és idén pedig neki is álltam olvasni azt. Egyszerűen imádom a sorozatot és azt ahogyan Mochizuki életre kelt egy történetet.

8. Newest fictional crush. // A legújabb fikciós szerelmed

I don’t think I have any this year either…

Nem hiszem, hogy lenne új idén… se.

9. Newest favourite character. // A legújabb kedvenc szereplőd

I think that this year is definitely Vanitas from The Case Study of Vanitas. He is loud, sassy and yet he’s got a soft heart for those whom he really cares for. I usually fall for more quite characters but he somehow won me over.

Szerintem ez mindenképp Vanitas a The Case Study of Vanitas című sorozatból. Egy hangos, pimasz karakter, akinek amúgy nagy szíve van azok felé, akikkel igazán törődik. Általában a csendesebb karakterek szoktak a kedvenceim lenni, de valahogy ő megnyert magának.

10. Book that made you cry. // Egy könyv, ami megríkatott

I recently reread Loveless by Alice Oseman for the 3rd time, which is one of my favourite books of all time and I think it made me cry on at least 3 different occasions so… I think it says it all.

Nem rég olvastam harmadszorra és újra Alice Oseman Loveless című könyvét, ami az egyik kedvenc könyvem és szerintem sokat elárul, hogy 3 különböző alkalommal ríkatott meg…

11. Book that made you happy. // Egy könyv, ami boldoggá tett

I think that book was A Psalm for the Wild-Built by Becky Chambers. Somehow Chambers’ books always feel like a big warm hug and this one is no different. It deals with the question what does one do when they feel like that their path they chose no longer serves them or that they feel lost on what to do with their lives (relatable). This too, like the other books by her, made me felt like I was understood and that feeling brought me peace and happiness. I cannot wait to read the rest of the series.

Azt hiszem ez a könyv Becky Chambers A Psalm for the Wild-Built című könyve. Chambers könyvei mindig olyanok számomra, mint egy nagy ölelés, és ez alól ez a könyv sem kivétel. Ez a könyv azzal a témával foglalkozik, hogy min megy keresztül egy ember, ha nem találja a helyét a világban, vagy ha az út, eddig járt már nem igazán az ő uta (átérzem nagyon). Ez is, mint az előző könyvei, azt az érzést keltette bennem, hogy megérti a problémáimat és ez egyfajta megnyugvást és boldogságot keltett bennem. Alig várom, hogy elolvashassam a sorozat további köteteit.

12. Favourite book to film adaptation you saw this year. // Kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttál

I have not read the book, and I know there is a lot of controversies, but for what it was I really enjoyed Dune, even though it is a really long movie. The visuals are what I really want from a scifi movie to be so definitely this movie is my answer for this question as I first saw it in January.

Még nem olvastam a könyvet és tudom, hogy sok vita övezi, de nekem nagyon tetszett a Dűne, annak ellenére is, hogy egy hihetetlenül hosszú filmről van szó. Vizuálisan ez a film minden, amit egy scifi filmtől szeretnék, így ez lenne a válaszom erre a kérdésre, hiszem januárban láttam először ezt a filmet.

13. Favourite review you’ve written this year. // Kedvenc értékelésed, amit idén írtál

Not gonna lie, I nearly laughed out loud at this question in the office (yes, I have to make ends meet, aka writing blog posts at work when I have the time), because I wrote 2 book reviews this year. Being an adult with a full time job and learning a language (having classes twice a week after work) really takes up a lot of my time. Hoping I can write more through the second half of the year, but I’m not promising anything. I honestly wonder how long I can run this blog as it is.

Ezen a kérdésen majdnem felnevettem az irodában (igen, az irodában, munkaközben kell néha írnom ezeket a posztokat, amikor épp van egy kis időm), mert ebben az évben 2 könyv értékelést sikerült írnom. Felnőttként teljes állásban, nyelv tanulás mellett (ami heti két nyelvórát jelent munka után) igazán kevés időm marad. Remélhetőleg sikerül több értékelést írnom az év második felében, de nem ígérek semmit. Már az is egy csoda, hogy még csinálom ezt a blogot.

14. Most beautiful book you’ve bought so far this year (or received). // A legszebb könyv, amit vettél (vagy kaptál)

I got altogether 8 books this year and definitely so far (and for all time too) the prettiest books are The Daevabad trilogy books. They are one of the prettiest books I actually own, for sure.

Idén összesen 8 könyvet szereztem be és ezek közül (de általánosságban is) a legszebb könyvek a Dévabád-trilógia könyvei. Az egyik legszebb könyvek, melyek a birtokomban vannak, az már biztos.

15. What books do you need to read by the end of the year? // Milyen könyveket akarsz mindenképpen elolvasni az év végéig?

I would love to finish reading The Witcher books by Andrzej Sapkowski. I only have The Lady of the Lake and Season of Storms left of that series and I finally got my hands on The Lady of the Lake so hopefully I can wrap up that series this year! That would be amazing considering I finished 2 other series this year too, I would be very proud of myself.

Mindenképp szeretném idén befejezni Andrzej Sapkowski Witcher könyveinek olvasását. Már csak a A tó úrnője és a Viharidő kötetek vannak vissza, ezek közül pedig nem rég sikerült beszereznem egy példányt A tó úrnője című könyvből, így remélhetőleg nemsokára be is tudom fejezni ennek a sorozatnak az olvasását. Aminek egyébként nagyon örülnék, hiszen eddig 2 sorozatot sikerült idén befejezném és nagyon büszke lennék magamra ha ezt is a befejezett sorozatok közé sorolhatnám.


So these are all my answers for this tag. Once again, I’m sorry for being a bit late but I hope you enjoyed reading this post! If you want to do it yourself, do take it like I tagged you!

Ezek lennének hát a válaszaim erre a tag-re. Szeretnék még egyszer elnézést kérni, hogy kicsit később került ki ez a poszt, de remélem tetszett így is! Ha szeretnétek megcsinálni ezt a tag-et, akkor mindenképp vegyétek úgy, hogy jelöltelek titeket!


~ instagram ~ bookstagram photostagram ~ ko-fi twitter ~

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s